Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

0383 12bc 500
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaiblameyou iblameyou
eratoo
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaiblameyou iblameyou
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
eratoo
eratoo
9967 c810 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
eratoo
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
eratoo
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viaiblameyou iblameyou
eratoo
1752 6744 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou

January 30 2018

eratoo
8934 afd3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiblameyou iblameyou
2674 6ffa
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaiblameyou iblameyou
eratoo
9064 e16f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaiblameyou iblameyou
eratoo
1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaiblameyou iblameyou
eratoo

iranianrelated: The day 100,000 Iranian women protested the headscarf. The protest was held on International Women’s day, 1979

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou

October 21 2017

0627 f6e5 500

paxrussica:

The Massandra Palace, residence of Emperor Alexander III of Russia, Massandra, Crimea

Reposted fromSkydelan Skydelan viaiblameyou iblameyou
8289 ef44 500

paintingafterpainting:

Lucy McKenzie

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaathlin athlin
eratoo

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
eratoo
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
eratoo
eratoo
Reposted fromshakeme shakeme viaFrauS FrauS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...